Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 6:61-4 (1998)
 2. Yıldız C, Engerek N, Önal Z, Çöl D, Özgün H, Öztürk H.Cornelia de Lange Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:562-4 (2000)
 3. Engerek N, Aksüyek E, Hatipoğlu N, Yıldız C, Hatipoğlu H, Çöl D, Özgün H, Şiraneci R, Öztürk H. Joubert Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:50-2 (2000)
 4. Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom, 12:81-90 (2002)
 5. Kocaman C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 134-136, 2003
 6. Kocaman C, Şiraneci R, Yıldız H, Yıldız E, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Gangrenöz Stomatit (Noma) Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 121-123 (2003)
 7. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.  46:90-97 (2003)
 8. Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A.  Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)
 9. Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A.  Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu.  Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)
 10. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendromlu Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)
 11. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)
 12. Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat'ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi. Sendrom 17(11):70-75, (2005)
 13. Yılmaz Y, Kocaman C, Özdemir N.  Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)
 14. Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu. Çapa Çocuk Dergisi 6(4):278-281 (2006)
 15. Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)
 16. Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)
 17. 16. Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)
 18. Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)
 19. Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Uzuner S. Bir Nörokutanöz Melanozis Olgusu. JOPP dergi 1(3):139-141 (2009)
 20. Uğraş M, Küçük Ö, Kocaman C, Vitrinel A. Muskuler Distrofi ve Transaminazlar. J Kartal TR 25 (3):187-190 (2014)
 21. Çimen D, Kocaman C, Aldudak B. Echocardiografic evaluation of patients with subacute sclerosing panencephalitis. Dicle Medical Journal. 41(1):54-58 (2014)
 22. Kocaman C, Acar G, Polat M.G, Mete E, Kaygusuz R, Yazıcı C.G,  Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda Nörogörüntüleme Derleme/Review.  Turk J Neurol 2021;27:5-16
 23. Kocaman C,Coşkun Y,The Efficacy of Lacosamide in Children with Drug-resistant Focal Epilepsy,Haydar Paşa Numune Medical Journal,J 2021;61(1):52-57