Spontan Hareket Analizi ( Prechtl ) Analizi Nedir?

spontan-hareket-analizi- prechtl-analizi-nedir
spontan-hareket-analizi- prechtl-analizi-nedir

İlk 5 aydaki bebeklerde uyanık sakin durumda iken yapılan en az 20-30 dakika sure ile video kamera ile genel hareketlerinin kaydedilmesi ve bu konuda egitim almıs sertifika sahibi uzmanlarca degerlendirilmesi yapılan görsel algıya dayalı bir yöntemdir.

Genç insan beyni tarafından herhangi bir duysal uyaran olmadan iç kaynaklı olarak motor hareket paternleri şeklinde otomatik oluşur. Sağlıklı insan beyninin erken dönemdeki en güçlü nörolojik bulgusu spontan hareket yeteneğidir. Hareket paternleri farklı yaş aralıklarında farklı isimler ile adlandırılır.

Canan Kocaman

Writhing Movements

Term yaştan 2 aylık döneme kadar normal hareket paternine writhing movements denir. Hareketler orta hızda ve amplitüdde elips şeklinde oluşur.

Poor Repertuar

Doğum sonrası 2. aya kadar hareket yeteneğinin ve çeşitliliğinin azaldığını tanımlayan hareket paternidir. Bu paternde hareketler birbirini tekrar eder şekilde oluşur.

Cramp Sycronised

Doğum sonrası 2. aya kadar spontan hareket yeteneğinin patolojik oluştuğunu ifade eder. Bu paternde ekstremite ve gövde hareketleri aynı anda başlayıp aynı anda biter. Farklı zamanlarda değerlendirmelerde cramp sycronise hareketleri gözlenmesi serebral palsi için yüksek tahmin değeri taşır.

Fidgety Movements

Doğum sonrası 3-5 aylık dönemdeki normal hareket paternine fidgety hareketler denir. Hareketler boyun, omuz, kalça ve ekstremitelerde kıpır kıpır oluşur. Hareketler çeşitlili ve akıcıdır. Bu hareket paterninin gözlenmesi %92 oranında normal gelişimi işaret eder.

Absent Fidgety

Doğum sonrası 3-5 aylık dönemde fidgety hareketlerin oluşmamasına absent fidgety denir. Hareketlerin çeşitliliği ve akıcığı azalmıştır. Kıpır kıpır hareketlerin yerini izole eklem hareketlerini andıran hareketler almıştır. Bu hareket paterninin farklı değerlendirmelerde gözlenmesi serebral palsi ve mental retardasyon için yüksek anlam değeri taşır.

Portage hakkında bilgi almak için tıklayın.