Çocuk Nörolojisi Nedir?

Çocuk nörolojisi 0-18 yaş arası çocukların beyin, kas ve sinir sistemini ligilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır.

Çocuk Nörolojisinin İlgi Alanları

 • Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler)
 • Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
 • Gevşek bebek (hipotoni)
 • Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vs), migren varyantları
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Serebral Palsi (beyin felci)
 • Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
 • Otizm- yaygın gelişimsel bozukluk spekturumu
 • Konuşma ve lisan bozuklukları
 • Uyku bozuklukları (insomnia, parasomnia )
 • Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar
 • Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar
 • Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)
 • Hareket bozuklukları (tremor, tik,kore, atetoz,balismus)
 • Nörometabolik hastalıklar (ülkemizde akraba evllilikleri nedeniyle metabolik hastalıklara sık rastlanmaktadır. En sık görüleni fenilketonüridir)
 • Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar
 • Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar
 • Mitokondriyal hastalıklar
 • Nörokutanöz hastalıklar ( tuberoskleroz, nörofibromatozis,sturge weber vb)