Serebral Palsi (Beyin felci) Nedir?

serebral-palsi-beyin-felci-nedir
serebral-palsi-beyin-felci-nedir

Gelişmekte olan beynin maruz kaldığı bir lezyon ve defekte bağlı olarak ilerleyici olmayan postür ve hareket bozukluğu ve güçsüzlüğü olarak tanımlanır. Toplumumuzdaki sıklığı 1000’de 4’tür. Genellikle bu duruma epilepsi ve zeka gerilikleri, işitme ve görme sorunları da eşlik eder. İki yaş öncesi dönemde intrauterin, doğum esnası ve doğum sonrası değişik nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Spastik, diskinetik, ataksik ve mikst tip olarak sınıflandırılmaktadır. Spastik tipte iki yanlı (kuadriparezi, diparezi) veya tek yanlı (hemiparezi) şeklinde görülebilir.  

Diskinetik tip ise koreoatetoik ve distonik olarak ikiye ayrılır. Ataksik tip en az görülenidir. Mikst tipte ise iki klinik tip bir arada gözlenir. Erken tanınması ve rehabilitasyonu için tüm riskli bebeklerin nörolojik yönden yakın izlemi önem taşımaktadır.

Canan Kocaman

Prematüre bebeklerde en sık rastlanan spastik diparezi tipidir. Yüksek sarılık nedeniyle kan değişimi geçiren bebeklerde (kernikterus tablosu) diskinetik tip görülmektedir. En ağır prognoz spastik kuadriparezik tiptedir. Doğumda oksijensiz kalma bu duruma yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Spastik hemiparezi tablosuna doğuştan gelen beyin gelişim bozuklukları, vasküler nedenler, kanama yol açmaktadır. Serebral palsi tanısında beyin görüntülemeden (BT,MRG) yararlanılır.

Epilepsisi olan hastalarda EEG tetkiki de gereklidir. Tedavide kasılmalara yönelik ilaçlar, fizyoterapi, botulinum toksini, kalıcı kontraktürlere yönelik ortopedik girişimler yer almaktadır. Özellikle ağır vakalarda eşlik edebilen yutma disfonksiyonuna bağlı beslenme güçlüğü, yatağa bağımlı hastalarda solunum problemleri, orta ve ağır zeka gerliği olan hastalarda davranış sorunları, işitme ve görme kusurları nedeniyle bu hastalara multidisipliner yaklaşım şarttır.

Serebral Palsi Nedenleri

Serebral palsiye neden olan faktörler üç farklı dönemde incelenmektedir. Bunlar doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlerdir.

Doğum öncesi dönemde annede bulunan hastalıklar ve ilaç kullanımlarının yanı sıra radyasyon alımı ya da travmalar da serebral palsiye neden olabilmektedir. Aynı zamanda akraba evliliğe de önemli faktörler arasındadır.

Doğum anında ise; kordon dolanması, erken ya da geç doğum, çoğul gebelik ve doğum travmaları sebebi ile serebral palsi açığa çıkabilmektedir.

Doğum sonrası süreçte beyin kanaması, havale ve ateşli hastalıklar ile hipoglisemi de serebral palsiye neden olabilmektedir.

Serebral Palsi Belirtileri

Serebral palsi belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

  • Sık sık düşme
  • Yutmada güçlük
  • Kas koordinasyonunda zayıflık
  • Motor beceri gelişiminde gerilik
  • Konuşma geriliği ve bozukluğu
  • İstemsiz hareketler

İstanbul Zeka Geriliği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer ki, ilgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: https://www.canankocaman.com/zeka-geriligi